Stranice http://poklon-galerija-zagi.hr su u vlasništvu:

PNT PROM d.o.o.
Pakoštanska 5 (Jarunski plac)
10000 Zagreb

email: galerijapntprom@gmail.com

upisano u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080238496
osobni identifikacijski broj (OIB): HR30144209549,

Uvod

Pristupanjem i korištenjem stranica Poklon galerije Zagi na bilo koji način (pristupom, pregledavanjem sadržaja, učitavanjem podataka s ovih stranica, slanjem podataka na stranice, ili bilo kojom drugom upotrebom ovih stranica i njihovog sadržaja) prihvaćate sve uvjete i pravila za korištenje web stranica Galerije Zagi bez ograničenja. Svaki korisnik je dužan pažljivo pročitati “Uvjete korištenja” kako bi bio upoznat sa svojim pravima i obavezama te načinom korištenja ovih web stranica, kao i usluga koje one nude.

Na web stranicama poklon-galerija-zagi.hr nalazi se kataloška ponuda proizvoda koje nudimo u Poklon galeriji Zagi, tvrtke PNT PROM d.o.o., Pakoštanska 5, (Jarunski plac), 10 000 Zagreb. Samo proizvode pokraj kojih je naznačeno moguće je direktno kupovati i naručivati putem web stranice.

Izmjene

Uvjeti korištenja, kao i izgled i sadržaji stranica Poklon Galerija Zagi mogu se iz određenih razloga promijeniti u bilo kojem trenutku. Sve promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnici i posjetioci su dužni redovito čitati pravila i uvjete korištenja kako bi bili upoznati s promjenama, te se smatra da su pristupanjem stranicama Poklon Galerije Zagi upoznati s aktualnim pravilima i uvjetima korištenja istih.

Autorska prava

Poklon Galerija Zagi polaže pravo na sadržaj ovih web stranica i svako neovlašteno korištenje bilo kojeg sadržaja ove web stranice smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Sav sadržaj (fotografije,tekstovi,poruke,prikazi,video,objave i drugi materijali) objavljen, prenesen preko stranica ili linkani na stranicama Poklon Galerije Zagi isključivo je u odgovornosti osobe od koje je takav sadržaj potekao.

Zaštita privatnosti podataka

Poklon Galerija Zagi ne prikuplja te samim tim na svojim stranicama (serveru) ne čuva nikakve podatke korisnika (osim coockie-a). Podaci dostavljeni od strane korisnika u svrhu dostave tj. izdavanja računa ( email, telefon, ime, prezime, adresa, oib, ili bilo koji drugi podatak) ne pohranjuju se, te se ne nalaze u bilo kojem obliku na ovim web stranicama (tj. serveru).

OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

Sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14 i 110/15) obavještavamo potrošače da nezadovoljstvo u odnosu na pruženu uslugu mogu iskazati prigovorom u pisanoj formi na adresu:
PNT PROM d.o.o., Pakoštaska 5, (Jarunski plac) ; 10000 Zagreb
ili putem emaila: galerijapntprom@gmail.com

Pri tome ćemo Vam bez odgađanja pisano potvrditi primitak prigovora. Na prigovore podnesene u pisanom obliku odgovoriti ćemo u roku od 15 dana od dana zaprimanja prigovora. Molimo da u svom prigovoru navedete: Ime i prezime ili naziv tvrtke te adresu za dostavu odgovora.

ODLUKA O JEDNOSTRANOM RASKIDU UGOVORA

Kupac ima pravo jednostrano raskinuti ugovor o kupoprodaji u zakonskom roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je kupcu proizvod predan u posjed, bez navođenja razloga. Kako bi ostvarili pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, prije isteka roka od 14 dana morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora dostavit ćemo Vam, bez odgađanja, elektroničkom ili redovnom poštom.

PNT PROM d.o.o. se obavezuje, u slučaju jednostranog raskida ugovora, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od zaprimanja pisane obavijesti od kupca o raskidu ugovora, vratiti kupcu uplaćeni novac (eventualno umanjen za cijenu dostave). Povrat plaćenog obavit će se istim sredstvom plaćanja osim ako kupac izričito ne pristane na neki drugi oblik plaćanja uz pretpostavku da kupac ne snosi nikakve dodatne troškove takvog povrata plaćanja.

PNT PROM d.o.o. dužan je izvršiti povrat plaćenog tek nakon povrata robe od strane kupca. Troškove povrata robe od strane kupca u slučaju jednostranog raskida ugovora snosi – kupac. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onoga koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ako je:

  • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno prilagođena Kupcu
  • koja je naručena specijalno prema željama kupca, a ne nalazi se u redovnom asortimanu
  • roba na koju je ostvaren poseban popust ili je kupljena po akcijskoj cijeni

Kupac je, u svim slučajevima kada vrši povrat proizvoda po bilo kojoj osnovi, proizvod koji vraća dužan vratiti u originalnom pakiranju zajedno sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena.

Kupac je dužan preuzeti kupljeni proizvod prilikom isporuke. Iznimno, u slučaju značajnijeg vidljivog nedostatka proizvoda koji Kupac opazi prilikom preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan dostavljeni proizvod preuzeti i može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog proizvoda. Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi nedostatak.

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (npr. slomljen je dio, proizvod je ogreban u transportu), što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda bez korištenja, montaže odnosno stavljanja proizvoda u funkciju, Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, zamjenu proizvoda, uklanjanje nedostatka ili umanjenje cijene.

Jamstva i ograničenje odgovornosti

Poklon Galerija Zagi i njegov vlasnik PNT PROM d.o.o. ne odgovaraju za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja sadržaja, slučajnog brisanja sadržaja ili zbog grešaka u djelovanju web stranica. Također ne garantiramo da je sadržaj na ovim stranicama oslobođen grešaka, te da će funkcionirati i biti odgovarajući prema Vašim potrebama i namjerama upotrebe. Poklon Galerija Zagi nije odgovoran Vama, niti trećim osobama za bilo koju nastalu štetu; bilo ona direktna, indirektna, slučajna ili posljedična, povezana sa ili proizlazeća iz Vaše uporabe, pogrešne uporabe ili nemogućnosti uporabe Poklon Galerije Zagi, web stranica i/ili usluga. Prihvaćanje ograničenja naše odgovornosti nužan je preduvjet korištenja web stranica Poklon Galerije Zagi portala i/ili usluga.